Terapia zajęciowa
   
     Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. W ramach terapii w naszym Domu pracuje również psycholog. Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Indywidualne Plany Wsparcia opracowuje i weryfikuje zespół terapeutyczno – opiekuńczy.
W Domu Pomocy Społecznej w Łomży działa 14 pracowni terapeutycznych. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych.
 
 • Pracownia plastyczna – zajęcia plastyczne to szeroka dziedzina zajmująca się malowaniem na płótnie, papierze i wszelkiego innego rodzaju zajęcia, które w doskonały sposób pozwalają na wyrażenie samego siebie. W planie terapii doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych.
 •  
 • Pracownia papieroplastyki - Celem tych zajęć jest wykorzystanie doznań dotykowych, rozwijanie ciekawości poznawczej i mobilizowanie do działań. Mieszkańcy usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową ucząc się i wyrabiając poczucie estetyki.
 •   Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób i instytucji.
   
 • Pracownia haftu - Zajęcia polegają na haftowaniu, wykonywaniu kompozycji ozdobnych. Dostosowywane są indywidualnie poziomem do możliwości mieszkańców. Dobrze zorganizowany warsztat pracy rozwija wyobraźnię, uczy poczucia estetyki i piękna. Wielokrotnie spod ręki podopiecznych wychodzą prawdziwe arcydzieła.
 •  
 • Pracownia tkacka - Uczestnicy zajęć usprawniają zdolności manualne, funkcje poznawcze oraz kształtują poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Z kompozycji kolorowych sznurków i włóczek powstają gobeliny o niepowtarzalnych wzorach, makramy, obrazy ze sznurka.
 •  
 • Pracownia zabawek miękkich - Zajęcia te pozwalają na rozwijanie umiejętności posługiwania się akcesoriami krawieckimi i praktycznym ich zastosowaniu w życiu codziennym: fastrygowanie, przyszywanie guzików, cerowanie wciąganie gumek. Tworzenie tego typu prac kształtuje zdolności twórcze z przedmiotów bezpostaciowych, daje możliwości samodzielnego przeobrażania i tworzenia nowych form.
 •  
 • Pracownia muzykoterapii, umuzykalniania - Muzykoterapia wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny rozwój człowieka. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć.
 •  
 • Pracownia gliny - Praca w glinie to ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo - ruchową, zdolności manipulacyjnych rąk a jednocześnie to nauka poszanowania wytworów własnej pracy.
 •   Terapia ta pozwala na rozwijanie wyobraźni oraz ciekawości poznawczej świata ( wykonywanie prac ceramicznych z odlewów oraz formowanie ręczne gliny).
   
 • Pracownia gospodarstwa domowego -Celem tych zajęć jest nauczenie podopiecznych różnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jak: samodzielne przygotowanie posiłków, poprawne nazywanie popularnych art. spożywczych czy umiejętność zastosowanie prostych urządzeń kuchennych ( teoretyczne przygotowanie się do prac kulinarnych oraz ich praktyczne zastosowanie).
 •  
 • Pracownia drewna - Terapia pozwala na poznawanie rodzajów drewna i metod ich łączenia, uczy rozmieszczania i dopasowywania elementów pod względem wielkości i symetrii. Podopieczni mają możliwości rozwijania zdolności twórczych oraz poznania zjawisk zachodzących w otaczających ich świecie. Zabawki wykonywane w pracowni są projektowane i tworzone pod okiem instruktora terapii zajęciowej. (oprawianie prac plastycznych, wykonywanie zabawek z drewna)
 •  
 • Sklepik terapeutyczny - (nauka posługiwania się pieniędzmi i gospodarowania nimi, poznawanie wartości pieniądza). Działalność Mieszkańców w sklepiku ma na celu poznawanie nazw towaru, nauki posługiwania się pieniędzmi jak również odpowiedzialności. Sklepik prowadzony jest pod ciągłym nadzorem wyznaczonych opiekunów i wg Regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora DPS.
 •  
 • Pracownia gier komputerowych - Terapia w tej pracowni ta ma na celu usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia, procesu analizy i syntezy. Pozwala na kształtowanie procesu spostrzegania oraz stymuluje do samodzielnego działania. Nauka ta przebiega drogą „prób i błędów”, rozwijając jednocześnie proces wnioskowania i percepcję: słuch, wzrok.
 •  
 • Pracownia witrażu – Mieszkańcy na zajęciach zajmują się projektowaniem i wykonywaniem prac ze szkła artystycznego, poznają techniki witrażu w trakcie wykonywania ozdób pod bacznym okiem terapeuty. Terapia ta pozwala na rozwijanie
 •   wyobraźni oraz ciekawości poznawczej świata. ( nauka tworzenia ze szkła artystycznego)
   
 • Pracownia wikliny –Wyroby z wikliny ze względu na surowiec pochodzenia naturalnego oraz pracę ręczna mają swój prosty i niepowtarzalny wdzięk. Dla osób niepełnosprawnych wikliniarstwo jest nie tylko terapią poprzez pracę. Przywraca ono sprawność ruchową dłoni oraz palców, rozbudza wyobraźnię, uczy dyscypliny pracy, współpracy w grupie oraz rywalizacji. Praca wymaga wysiłku, zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości, lecz efekt tej pracy daje uczestnikom dużo satysfakcji. (nauka rękodzieła wikliniarskiego)
 •  
 • Sala Doświadczania Świata – terapia z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na utrudniony kontakt i współpracę z podopiecznymi stosuje się terapię metodą Snoezelen. Jest to stymulacja bodźcami, która w przeciwieństwie do codzienności, nie oddziaływuje kompleksowo na zmysły. Można koncentrować się wybiórczo na postrzeganiu poszczególnymi zmysłami. Sala Doświadczania Świata ze swoją specyficzną atmosferą i jest miejscem, w którym można wszystko pozostawić za sobą. Spokojna muzyka, przyciemnione światło pozwalają stworzyć właściwy nastrój.
 •